Apie mus

Svarbu:

Metin? poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskait?
Perži?r?ti 2020 ?ia
Perži?r?ti 2021 ?ia
Perži?r?ti 2022 ?ia

UAB "Šukioniai"
istorija prasid?jo 1948m., kai ?sik?r? " Pergal?s kol?kis".

1992m. "Pergal?s kol?kis" buvo reorganizuotas ? "Šukioni? žem?s ?kio bendrov?".
1998m. "Šukioni? žem?s ?kio bendrov?" buvo reorganizuota ? AB "Šukioniai".
2003m. AB "Šukioniai" buvo reorganizuota ? UAB "Šukioniai".

Pagrindin?s UAB "Šukioniai" veiklos kryptys yra žem?s ?kio produkcijos gamyba ir pardavimas. ?mon? dirba 1320ha žem?s, augina 640 galvij? (t. sk. 350 melžiam? karvi?). Vidutinis darbuotoj? skai?ius yra 46. Pagrindin?s bendrov?s veiklos yra gyvulininkyst? ir augalininkyst?. Gyvulininkyst? specializuojasi pieno gamyboje, taip pat augina ir  parduoda galvijus m?sai. Augalininkyst? - gr?dini?, ankštini? ir aliejini? augal? auginimas, pašar? gamyba. Bendrov? yra Lietuvos Žem?s ?kio bendrovi?, Lietuvos žal?j? gerintoj? asociacijos ir kooperatyvo "Lietuviškas pienas" nar?.